Pokročilý seminár pre osvetových pracovníkov

V Báčskom Petrovci minulý víkend už po šiestykrát prebiehal seminár Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy. Tento kurz je akreditovaný zo strany Ministerstva vzdelávania a vedy Republiky Srbsko na 24 hodiny. Edukácia 2. skupiny na 2. stupni a 3. skupiny na prvom stupni kurzu prebiehala počas dvoch aprílových víkendov (13.-15. apríla 2012 a 27.- 29. apríla 2012). Zúčastnili sa ho osvetoví pracovníci: Anna Huďanová z Hložian, Miroslav Báďonský a Miluška Kolárová z Lugu, Anna Koleková zo Selenče a Vladimíra Lovásová zo Silbašu, Mária Šulcová z Báčskej Palanky, Anna Zbućnovićová z Pivnice, Zuzana Obšustová z Aradáča, Jana Lačoková z Báčskeho Petrovca a Anna Legíňová z Kysáča.Vedúci edukácie boli Ján Makan, Milina Florianová, Miroslav Benka, Anna Kovárová a Ružena Šimoniová Černáková. Dielne prebiehali v divadelnom klube VHV v Báčskom Petrovci.

Na tento spôsob si frekventanti mohli obohatiť skúsenosti z divadelnej tvorby, dostať dobrú radu ako si skvalitniť divadelné predlohy, naučiť sa nové zaujímavé hry pre deti, na čo treba dbať pri recitovaní a iné.

Organizačnú a finančnú podporu seminára Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy zapezpečil Výbor pre kultúru, Výbor pre vzdelávanie a Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v spolupráci so Slovenským vojvodinským divadlom a Divadlom VHV v Báčskom Petrovci