S Ú B E H

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny vypisuje

S Ú B E H

na vypracovanie plagátu a letáka na grafické riešenie s priliehavým textom výzvy pre rodičov a žiakov na zápis do slovenských tried pod názvom Chcem byť žiakom v slovenskej triede

Výbor pre vzdelávanie NRSNM si v rámci svojej činnosti ako prioritnú aktivitu naplánoval aj navýšenie počtu žiakov v slovenských triedach na základných a stredných školách. Tiež sa plánuje podporiť vyučovanie slovenčiny v predškolských ustanovizniach v prostrediach, kde sa neorganizuje vyučovanie v skupinách po slovensky.

Výbor pre vzdelávanie a NRSNM sa rozhodli prispieť tomuto projektu tým, že podporí jeho vizuálny kód: grafické riešenie plagátu a letáka. Preto vyzýva dizajnérov, grafikov, výtvarníkov a všetkých tých, ktorí majú k dizajnu blízko, aby sa zúčastnili tohto súbehu.

Podmienky súbehu:

  • potrebné je zaslať originálny a doposiaľ nezverejnený návrh plagátu a letáka
  • návrhy majú byť inšpirované  témou projektu Chcem byť žiakom v slovenskej triede
  • súbeh je anonymný
  • návrhy treba zaslať na CD v obálke, na ktorej je napísané heslo. Rozlúštenie hesla, t. j. meno a kontakt na autora, ktorý sa za heslom skrýva, treba priložiť v osobitnej obálke
  • návrhy treba zaslať najneskôr do 10. marca 2015 na adresu: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Bulvár Mihajla Pupina ¼, 21000 Nový Sad, s poznámkou: prihláška na súbeh

Súbehová komisia vyberie najlepší návrh, ktorého autor získa 20.000, 00 din.

Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke www.rada.org.rs