Prezentácia návrhu Zákona o učebniciach

18. februára 2015 bol v Národnom zhromaždení prezentovaný návrh Zákona o učebniciach. Prezentáciu Zákona organizoval Výbor pre vzdelávanie, vedu, technologický rozvoj a informatickú spoločnosť Národného zhromaždenia Srbska, pod vedením Aleksandry Jerkov.

prezentacia 002

Návrh Zákona prezentoval Minister osvety Dr. Srđan Verbić. prof. Dr. Zorana Lužanin, Milan Vukobrat a Zoran Avramović. Svoje postrehy na doplnenie Zákona v mene slovenskej národnostnej menšiny podala koordinátorka na tlmočenie Anne Marii Viček, členky  Výboru pre vzdelávanie, vedu, technologický rozvoj a informatickú spoločnosť v Národnom zhromaždení, ktorá bude zastupovať záujmy slovenskej, rumunskej a maďarskej menšiny v tomto ohľade v parlamente.

Na cestovné trovy a diéty pre túto aktivitu bolo minuté 7.880,00.