Ročníkové skúšky zo slovenčiny pre stredoškolákov

Dňa 20. júna 2022 roku stredoškoláci z Báčskej Palanky, Vršcu a Zreňaninu mali možnosť na strednej Technickej škole 9. mája v Báčskej Palanke zrealizovať a úspešne ukončiť externé vyučovanie sa slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry skladaním skúšok. Ide o stredoškolákov, ktorí slovenčinu, svoj materinský jazyk, na svojej strednej škole nemajú, no, vďaka Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny, mali možnosť skladania skúšok svojej materčiny.

Niektorým kandidátom bolo motiváciou komplexnejšie upevňovanie sa v jazyku a zdokonaľovanie vedomostí, a iným obsiahlejšia príprava na budúce štúdium v Slovenskej republike.

Keďže v predošlých ročníkoch táto možnosť vyučovania sa slovenčiny neexistovala, určití si žiaci skladali 3 ročníky (I., II. a III.), a niektorí (budúci vysokoškoláci) všetky 4 (I., II., III. a IV.).

Skúšky boli zložené z literatúry, gramatiky a prekladu. Individuálna previerka po žiakovi trvala približne 30-40 minút. Každý stredoškolák si na tomto dal veľmi záležať a vynikajúco sa pripravil. Bola toto neuveriteľne dobrá príležitosť vypestovať, zopakovať, doplniť a osvojiť si nové pojmy z literatúry, gramatiky, ale i prekladu a porozprávať sa so svojimi profesorkami, ba aj predsedníčkami skladajúcej komisie Adelou Obšustovou a Lýdiou Čiefovou.