Zo 66. Literárneho snemovania

Dňa  25. júna v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade sa uskutočnilo 66. literárne snemovanie. Väčšia časť príspevkov bola venovaná jubilujúcim autorom – profesorom na katedre slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade – dôchodcom Jarmile Hodoličovej a Miroslavovi Dudkovi, významnému dejateľovi na poli srbsko-slovenských vzťahov, aktuálnemu riaditeľovi Archívu Vojvodiny Nebojšovi Kuzmanovićovi a najmladšej jubilantke Annamárii Boldockej-Grbićovej. Účastníci tohtoročného snemovania si pripomenuli aj ďalšie početné jubileá – 100 rokov od narodenia pazovského rodáka Zlatka Klátika, nedožité deväťdesiatky Andreja Čipkára a Daniela Dudka, nedožitú osemdesiatku Michala Týra a nedožitú sedemdesiatku Jaroslava Supka.

Na začiatku snemovania sa prítomným prihovorili riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Vladimír Francisty, predsedníčka výboru pre kultúru NRSNM Anna Čapeľová a šéfredaktorka Nového života Zdenka Valentová Belićová, ktorá podujatie aj moderovala a zdôraznila, že je v roku 2022 Nový Sad Európskym hlavným mestom kultúry a že uskutočnením snemovania v tomto meste aj vojvodinskí Slováci prispievajú bohatej mozaike programov.

Cenu Nového života za rok 2021 získal slovenský vojvodinský básnik žijúci v Kanade – Daniel Pixiades, ktorý sa prítomným prihovoril video pozdravom. 

Predstavené boli i dve publikácie – bibliofília venovaná storočnici narodenia Zlatka Klátika, ktorú pripravili Jozef Klátik a vydal ÚKVS a kniha Smery a pobrežia – Eseje iných o mne, ktorú zostaviliZdenka Valentová Belićová a Smiljana Pixiadesová a vydalo Slovenské vydavateľské centrum pri príležitosti udelenia Ceny Nového života.

Toto najstaršie kultúrne podujatie vojvodinských Slovákov aj tentoraz podporili Výbor pre kultúru NRSNM a ÚKVS.

(zdroj: úkvs a svc)