Výsledky súťaže v kreslení komiksu

Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na tému

SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY V KOMIKSOCH 

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM s finančnou podporou  Ùradu pre Slovákov žijucich v zahraničí v tomto roku vypísal súťaž v kreslení komiksu na tému slovenské rozprávky v komiksoch.

Súťažiaci mali za úlohu vytvoriť krátky komiks pozostávajúci zo 4-5 obrázkov na tému jednej z ponúknutých slovenských rozprávok.

Komisia pracovala v zložení Ďula Šanta akademický maliar a ilustrátor, Ján Žolnaj slovenský spisovateľ pre deti a herec a Mária Poptešinová koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM.

V prvej kategórii (6-10 rokov) súťaže prišlo úhrnne 69 prác žiakov základných škôl  zo štyroch prostredí: Selenče, Lalite, Pivnice a Kulpína.

Komisia prvú cenu udelila žiakovi I.a triedy ZŠ J. A. Komenského z Kulpína Gabrielovi Melichovi za komiks na tému slovenskej rozprávky Popolvár, najväčší na svete.

Druhú cenu získal žiak II.b triedy ZŠ Jána Kollára zo Selenče Jakub Petráš za komiks na tému slovenskej rozprávky Perinbaba.

Tretia cena sa dostala do rúk Adrianovi Šimovi žiakovi II.a triedy ZŠ J. A. Komenského z Kulpína za komiks na tému slovenskej rozprávky O troch grošoch.

V druhej kategórii (11-15rokov) súťaže bolo zaslané úhrnne 41 prác žiakov základných škôl  z piatich  prostredí: Kysáča, Lalite, Pivnice, Báčského Petrovca a Kulpína.

Komisia prvou cenou odmenila Petru Sýkorovú žiačku VII.a triedy ZŠ Jána Čajaka z Báčského Petrovca za komiks na tému slovenskej rozprávky O troch grošoch.

Druhú cenu získal Aleksander Asodi žiak VI.1 triedy ZŠ Ľudovíta Štúra z Kysáča za komiks na tému slovenskej rozprávky O troch grošoch.

Tretia cena poputuje do rúk Maše Lončarovej žiačke V.a triedy ZŠ Jána Čajaka z Báčského Petrovca za komiks na tému slovenskej rozprávky Popolvár, najväčší na svete.

Víťazi v rámci každej kategórie získajú vecné odmeny v podobe priliehavého športového vybavenia ale organizátori – NRSNM sa postarali aby odmenu dostali všetci účastníci.

Všetkým odmeneným, ale aj všetkým ostatným účastníkom a ich učiteľom – učiteľkám a profesorom – profesorkám členovia komisie úprimne blahoželajú.

Slávnostné udeľovanie cien sa bude konať začiakom nasledujúceho školského roka o čom Vás dodatočne poinformujeme.