Republiková súťaž zo slovenského jazyka

V piatok, 18. 05. 2012 prebiehala na ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove Republiková súťaž zo slovenského jazyka. Súťaž organizovalo Ministerstvo školstva a vedy, Slovakistická vojvodinská spoločnosť a  Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a hmotne ju podporila obec Stará Pazova. Pri tejto príležitosti zasadal aj Aktív slovenčinárov na ktorom sa predstavil staropazovský školský časopis Okienko, a Dr. Anna Makišová hovorila o slovenských priezviskách. Školám boli rozdelené nástenky zo slovenského jazyka, dar Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Výboru pre vzdelávanie NRSNM.

Spomínané inštitúcie spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu zabezpečia aj odmeny pre najúspešnejších súťažiacich, desaťdňový pobyt na Detskej univerzite v Banskej Bystrici od 14. – 24. 07. t.r. Pre najúspešnejších stredoškolákov, ktorí súťažili 12. 05. 2012  v Kovačici, je zabezpečený pobyt v Bratislave na kurze Slovenčina na každý deň a slovenské reálie od 24. 06. – 01. 07. t.r.

 

Republiková súťaž zo slovenského jazyka v školskom roku 2011/12

p.č.

meno a priezvisko

trieda

heslo

prednášateľ

základná škola

mesto

Počet bodov

1

Tabita Vágalová

7

S-704

 

15. októbra

Pivnica

17.5

 I

2

Marína Imreková

7

S-709

 

15. októbra

Pivnica

17

 II

3

Iva Mojovicová

7

S-708

Katarína Topoľská

Hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

16.5

 II

4

Kristína Bešková

7

S-706

Jaroslava Staňová

Maršala Tita

Padina

16

 

5

Milan Števko

7

S-702

Jaroslava Števková

Bratstvo

Aradáč

15.5

 

6

Ivan Agarský

7

S-705

Katarína Topoľská

Hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

14.5

 

7

Vladimír Martíš

7

S-712

Jaroslava Števková

Bratstvo

Aradáč

14

 

8

Mária Mravíková

7

S-707

Anna Hud'anová

J.M. Dragutina

Hložany

14

 

9

Milina Stojáková

7

S-711

Eva Kotvášová

Maršala Tita

Padina

13.5

 

10

Miroslav Šuster

7

S-710

Anna Speváková

Jána Čajaka

B. Petrovec

13

 

11

Anna Tomášiková

7

S-703

Zuzana Lenhartová

Mladých pokolení

Kovačica

13

 

12

Timea Kopčoková

7

S-714

Anna Hud'anová

J.M. Dragutina

Hložany

12.5

 

13

Barbara Hana Hašková

7

S-715

Tatiana Miticová

J. A. Komenského

Kulpín

11

 

14

Stefana Nemogová

7

S-713

Ondrej Kotváš

Maršala Tita

Padina

10.5

 

15

Anna Števáková

7

S-701

Katarína Topoľská

Hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

9

 

   

Republiková súťaž zo slovenského jazyka v školskom roku 2011/12

p.č.

meno a priezvisko

trieda

heslo

prednášateľ

základná škola

mesto

Počet bodov

1

Vladimír Vaňa Valent

8

S-803

 

Jána Kollára

Selenča

20

I

2

Naďa – Natália Zakicová

8

S-815

Jaroslava Števková

Bratstvo

Aradáč

19

II

3

Gabriela Kolárová

8

S-817

Ľudmila Berédiová

Stnnaucká

Ľudovíta Štúra

Kysáč

18.5

III

4

Adam Števko

8

S-804

Jaroslava Števková

Bratstvo

Aradáč

18.5

IV

5

Marta Týrová

8

S-821

 

15. októbra

Pivnica

18

 

6

Klaudia Prokopcová

8

S-820

 

Jána Kollára

Selenča

18

 

7

Anna Havranová

8

S-816

Jarmilka Dolinajová

Hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

18

 

8

Tatiana Krížová

8

S-810

 

Jána Kollára

Selenča

18

 

9

Marína Vargová

8

S-808

Ľudmila Berédiová

Stupavská

Ľudovíta Štúra

Kysáč

18

 

10

Ivana Bažíková

8

S-807

Jarmila Pantelicová

Jána Čajaka

B. Petrovec

17.5

 

11

Taňa Zorňanová

8

S-818

Ruženka Ďuríková

Savu Šumanovica

Erdevík

17

 

12

Tatiana Bírešová

8

S-812

Mária Kotvášová

Mladých pokolení

Kovačica

17

 

13

Marína Koláriková

8

S-814

Jaroslava Staňová

Maršala Tita

Padina

17

 

14

Asia Elcheková

8

S-813

Ondrej Kotváš

Maršala Tita

Padina

17

 

15

Blažena Pavelová

8

S-806

Jaroslava Staňová

Maršala Tita

Padina

17

 

16

Michal Šterba

8

S-819

Ana Megová

T. G. Masaryka

Jánošík

15.5

 

17

Martin Zloch

8

S-824

Mária Kotvášová

Mladých pokolení

Kovačica

15.5

 

18

Lýdia Šostáková

8

S-823

Jaroslava Staňová

Maršala Tita

Padina

15.5

 

19

Blaženka Babková

8

S-822

Mária Kotvášová

Mladých pokolení

Kovačica

15

 

20

Vladislav Uhlik

8

S-802

Ruženka Ďuríková

Savu Šumanovica

Erdevík

15

 

21

Kristína Turčanová

8

S-811

Jarmila Pantelicová

Jána Čajaka

B. Petrovec

14.5

 

22

Matea Dingová

8

S-809

 

15. októbra

Pivnica

13.5

 

23

Ivana Havranová

8

S-801

Jarmilka Dolinajová

Hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

13.5

 

24

Marína Cicková

8

S-805

Mária Kotvášová

Mladých pokolení

Kovačica

13