Regionálna spolupráca Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska

30. júna 2015 Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny navštívili predsedníčka Slovenskej celoštátnej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Holerová Račková, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavel Hlásnik a predseda Spoločnosti pre kultúru a edukáciu Ivan Ambruš.

Delegáciu privítala predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová za prítomnosti koordinátorky pre vzdelávanie Svetlanay Zolňaovej. Na stretnutí sa hovorilo o pokračovaní spolupráce v rámci Dolnej zeme v oblasti kultúry a vzdelávania a navrhnutá bola nová redakčná rada časopisu Dolnozemský Slovák.