Návšteva delegácie Univerzity z Banskej Bystrice

V dňoch od 28. – 29. júna 2015 predstavitelia Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice v čele s prorektorkou Katarínou Chovancovou navštívili  Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny, kde ich prijala predsedníčka Anna Tomanová-Makanová a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.

navsteva-delegacie-2015 002

Predstavitelia Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice svojou návštevou poctili aj pokrajinský parlament, Základnú školu v Báčskom Petrovci, kde ich prijal riaditeľ školy Ján Brna, Vlasta Werleová, koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová a profesorka Pedagogickej fakulty v Sombore Ružena Šimoniová-Černáková.

navsteva-delegacie-2015 003

Najzávažnejšia bola návšteva pokrajinského tajomníka pre vedu a tachonologický rozvoj pána Vladimíra Pavlova za cieľom prerokovania možností oživenia vzdelávania v slovenskej reči pre učiteľov 1. stupňa. Na rokovaní sa okrem predstaviteľov pokrajinskej vlády, Národnostnej rady a Univerzity v Banskej Bystrici zúčastnili aj predstavitelia Univerzity v Novom Sade a Pedagogickej fakulty v Sombore.

navsteva-delegacie-2015 004

Uzávery rokovania

Analyzovali sa všetky možnosti akreditácie vzdelávacieho programu v slovenskej reči pre našich učiteľov a dospelo sa k uzáveru:

  • podporiť snahu Pedagogickej fakulty v Sombore otvoriť vysunuté oddelenie vzdelávania učiteľov v Novom Sade, kde by sa ponúkol vzdelávací program aj pre slovenských učiteľov za odbornej pomoci spolupracovníkov Univerzity v Banskej Bystrici
  • podporiť návrh pokrajinskjého tajomníka, aby sa slovenská menšina uchádzala vo Vláde Vojvodiny o dve štipendiá, ktoré by sa udelili naším študentom, ktorí sa vzdelávajú na odboroch učiteľstva na Slovensku. S kandidátmi by sa podpísala zmluva o odpracovaní najmenej 5 rokov na našich slovenských základných a stredných školách a Národnostná rada by mala prehľad o kádrových potrebách, určovala by štúdijné odbory, ktoré by sa každý rok podporili.

navsteva-delegacie-2015 005

navsteva-delegacie-2015 006