Letná škola mladých vedcov v Bratislave

V dňoch 29. 06. – 3. 07. 2015 v Bratislave sa uskutočnila Letná škola mladých vedcov pre krajanov – Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorú realizovalo Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave  v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK.

letna skola blava 002

Zúčastnili sa jej žiaci zo Srbska, z Rumunska a z Ukrajiny. Medzi nimi boli aj štyria žiaci zo Starej Pazovy – žiačky ZŠ h. J. Čmelíka: Anabela Stošićová, Michaela Lešťanová a Jana Rumanová, ako aj stredoškolák Ivan Kožík. Toto podujatie zabezpečilo  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  a cestu do Slovenskej republiky hradí Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

letna skola blava 003

V doobedňajších hodinách prebiehalo  vyučovanie z geológie, geografie, environmentalistiky, biológie a chémie a v poobedňajších hodinách boli organizované  exkurzie a terénne cvičenia (exkurzia na hrad Devín, prehliadka Botanickej záhrady UK, prehliadka Vodného diela Gabčíkovo, historická prehliadka Pezinka).

letna skola blava 004

V rámci zábavnej časti programu žiaci sa pobavili v zábavnom centre Space World a pri rozlúčkovom večierku tancovali s tanečnou skupinou z Modry. V piatok 3. 07. sa uskutočnilo slávnostné ukončenie, pri ktorom účastníci prijali osvedčenia o absolvovaní Letnej školy.

letna skola blava 005

letna skola blava 006

letna skola blava 007


NRSNM na kamp hradila pedagogický dozor a cestovné trovy pre odmenených žiakov.