Realizácia odborného zdokonaľovania

Asociácia slovenských pedagógov a Výbor pre vzdelávanie NRSNM organizoval vzdelávací program pre učiteľov slovenských škôl v Srbsku.

odborne-zdokonalovanie aug 002

V rámci workshopu profesori Prešovskej univerzity prezentovali výsledky výskumného projektu APVV-15-0273 Experimentálne overovanie programov na stimuláciu exekutívnych funkcií slaboprospievajúceho žiaka (na konci 1. stupňa školskej dochádzky) – kognitívny stimulačný potenciál matematiky a slovenského jazyka.

odborne-zdokonalovanie aug 003

Workshop s názvom Experimentálny program na stimuláciu exekutívnych funkcií žiaka prostredníctvom úloh zo slovenského jazyka a z matematiky sa zrealizuje v dňoch 30. – 31. augusta 2018 nasledovne:

  • na ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci 30.08.2018
  • na ZŠ maršala Tita v Padine 31.08. 2018

Stretnutie je akreditované na 4 h pod názvom „Kako do uspešnog udžbenika- ll. deo“ v Katalógu, pod číslom 949.

odborne-zdokonalovanie aug 004

Po ukončení stretnutia ASP organizovala debatu na tému Postavenie slovenského učiteľa v dnešnej spoločnosti. Cieľom diskusie bolo ozrejmiť učiteľom aktuálny stav a pomoc pri zabezpečení pracovného miesta. Na stretnutí sa zúčastnili riaditelia škôl, ktorí by si mohli dohodnúť priamo s učiteľmi prípadné preberanie zamestnancov, ktorí zostanú bez pracovného úväzku.

odborne-zdokonalovanie aug 005