Реализација стурчног усавршавања

30.   августа 2018. године је у ОШ “Јан Чајак” у Бачком Петровцу одржано стручно усавршавање у сарадњи са Универзитетом у Прешову (Словачка ребублика) на којем су презентовани нови приступи настави математике и матерњег језика за ученике нижих разреда основне школе.

odborne-zdokonalovanie aug 002

Пројекат је подржао Национални савет Словачке националне мањине и Канцеларија за дијаспору у Братислави.

odborne-zdokonalovanie aug 003

Након стручног усавршавања је Асоцијација словачких педагога одржала дебату на тему Позиција учитеља у образовном систему националне мањине.
Овакав пројекат је реализован 31. 08. 2018. године у и ОШ “Маршал Тито” у Падини.

odborne-zdokonalovanie aug 004

odborne-zdokonalovanie aug 005