Zasadnutie VR SZSZ

31. 08. 2018 sa v Bratislave konalo zasadnutie Výkonnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Rokovanie viedol predseda Vladimír Skalský.

Na VR za Srbsko bola prítomná Svetlana Zolňanová, za Rumunsko Pavel Hlásnik, za Maďarsko Alžbeta Holerová Račková, za Švédsko Dušan Davčík a za Česko okrem predsedu aj Peter Lipták.  Na schôdze sa podrobne analyzovala správa o činnosti a hospodárení SZSZ, prijatí boli noví individuálni členovia do SZSZ.

Navrhnuté boli jednotlivé podujatia a aktivity, ktoré sa v roku 2018/2019 uskutočnia v mene SZSZ: Dni slovenského zahraničia, festival Jánošíkov dukát, Cena Ondreja Štefánka, Samuela Tešedíka a Milana Rastislava Štefánika. Predseda podal správu o zakladaní Centra pre Slovákov v zahraničí.