Realizácia kvízu Poznaj svoju minulosť

NRSNM po 8-krát organizovala kvíz vedomostí: Poznaj svoju minulosť. Súťaž sa uskutočnila v piatok,  3. decembra 2021 v Starej Pazove v priestoroch Slovenského kultúrno – umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka V rámci súťaže sa konal aj aktív profesorov dejepisu. Projekt finančne podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Hosťom sa prihovoril Janko Havran, riaditeľ hostiteľskej školy, Janko Kolárik, predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM a Zdenko Uheli, výkonný riaditeľ KUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Koordinátorka a autorka projektu je Svetlana Zolňanová.

Cieľom Projektu Poznaj svoju minulosť je prehlbovať národné povedomie, sústavne spoznávať slovenskú dolnozemskú  kultúru, významné osobnosti, podujatia a inštitúcie, ktoré prispeli k zachovaniu a rozvoju slovenskej identity a národného povedomia.

Účastníci súťaže, žiaci 7. a 8. ročníka,  mali k dispozícii vyše 200 vopred vypracovaných kvízových otázok. Otázky sú predovšetkým z dejín vojvodinských Slovákov a hlavne sa zameriavajú na učivo z dodatkov z dejepisu pre 6. – 8. ročník základných škôl ako aj otázky z oblasti kultúry.

Tento krát súťažilo  osem tímov zo siedmych základných škôl.

Každý tím tvorili štyria členovia jednej školy.  Na súťaži mala svojich predstaviteľov Základná škola Mladých pokolení z Kovačice, Základná škola Jána Amosa Komenského z  Kulpína, Základná škola maršala Tita z Padiny, Základná škola Bratstvo z Aradáča, Základná škola Jozefa Marčoka Dragutina  z Hložian, Základná škola 15. októbra z Pivnice – 2 tímy a tím  hostiteľskej školy Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy.

Súťaž sledovala trojčlenná porota v zložení: ako predseda poroty:  Patrik Malina – profesor informatiky a autor softvéru, v súčasnosti riaditeľ ZŠ 15. októbra v Pivnici, Ninoslav Detka, profesor dejepisu a zástupca riaditeľa  Strednej Medicínskej školy v Novom Sade a Janko Havran, riaditeľ ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove.

Do finále sa dostali dva tímy zo ZŠ z Pivnice a tím ZŠ z Padiny. Najúspešnejší boli Pivničania. Pre všetkých účastníkov boli zabezpečené odmeny a ďakovné listy.