Aktív profesorov dejepisu

V piatok,  3. decembra 2021 v Starej Pazove v priestoroch Slovenského kultúrno – umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka sa konal Aktív profesorov dejepisu na školách s vyučovacím jazykom slovenským. Projekt finančne podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Hosťom sa prihovoril Janko Havran. Koordinátorka a autorka projektu je Svetlana Zolňanová, ktorá predstavila ukážkové hodiny z histórie slovenského národa a z literatúry vojvodinských Slovákov. Dodatok k učebniciam z dejepisu viažuci sa za dejiny Slovákov prezentovala autorka Gabiela Gubová Červená.