Začali pofukovať nové vánky

S príchodom mladých ľudí na čelo Miestneho spoločenstva v Hajdušici v polovici roka začali pofukovať nové vánky a za krátky čas sú urobené na oko malé, ale predsa významné veci. Začalo sa to úpravou priestoru v strede dediny vedľa pomníka padlým bojovníkom v druhej svetovej vojne, ktorý roky bol zanedbaný a neslúžil ako príklad.

„Ten priestor vskutku bolo treba upraviť,“ povedal nám nový predseda Miestneho spoločenstva Aca Anđelovski. „Urobili sme to tak, že sme na pozemku medzi dvomi obytnými budovami, ktorý patrí MS, čiže obci, nainštalovali detské ihrisko – hojdačky a tobogan a vedľa pomníka sme postavili dve lavičky, aby rodičia, ktorí sem prídu s deťmi, ale aj iní občania, mali kde odpočinúť. V úzadí sme vysadili sadenice tují. Teraz priestor pri pomníku a detské ihrisko tvoria jeden celok. Idea, aby tento priestor bol takto upravený, pochádza od bývalého predsedu, žiaľ, už nebohého Miša Hrudku. Tobogan nám z jeho iniciatívy darovala NRSNM. Žiaľ, on sa toho nedožil, avšak keď predstavitelia NRSNM priniesli tobogan, podnietilo nás to, aby sme tieto práce urýchlili. V spolupráci s lokálnou samosprávou a VP Polet sme zadovážili ďalšie rekvizity a lavice. Všetky práce sme vykonali v niekoľkých pracovných akciách. Pomohli nám hlavne futbalisti FK Hajdušica, ale aj iní občania.

Pôžitok z dobre vykonanej práce podnietil vedenie MS na ďalšie akcie. „Využili sme energiu, ktorá sa odrazu zrodila, a zorganizovali sme ďalšie pracovné akcie. Upravovali sme verejné plochy pred prázdnymi domami, kde po rokoch neudržiavania vyrástla opravdivá húšťava a veľké kríky, ktoré miestami rástli vedľa samej cesty a zmenšovali prehľadnosť križovatiek, a tým ohrozovali dopravu. Okrem toho majiteľov prázdnych objektov, ktorí žijú v dedine, sme prinútili, aby sami zriadili priestor pred svojou nehnuteľnosťou, a tam, kde tej práce bolo mnoho, poskytli sme aj pomoc,“ hovorí mladý podnikavý predseda hajdušického MS.

Pochvaly občanov si zaslúžila aj akcia úpravy priestoru pred ambulanciou a Domom kultúry, ktoré osvetlili reflektormi, a na stromoch, ktoré rastú pred nimi, opílili haluze, ktoré rástli až po zem. Na jar, podľa slov predsedu, plánujú osvietiť aj budovy všetkých verejných objektov, čiže poľovnícky spolok, poštu, katolícku modlitebnicu, Slovenský dom a Matičný etnodom, ako aj novovystavané detské ihrisko.