Prípravy záverečných skúšok pre ôsmakov

Pedagogický ústav  Vojvodiny  v Novom Sade dňa 04. 11. 2010 uskutočnil stretnutie komisií pre vypracovanie zbierok pre záverečné skúšky na základných školách. Zbierky môžeme očakávať v januári 2011. Úlohy v nich budú na troch úrovniach v súlade so štandardami pre slovenský jazyk. Test pre záverečné  skúšky budú  skladať všetci tohtoroční ôsmaci z materinského jazyka a matematiky. V testoch budú zastúpené 50 % známe úlohy zo zbierky, 25 % vymenené a 25 % úplne neznáme úlohy.