I. schôdza Komisie pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť VPK NRSNM

I. schôdza Komisie pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnila vo štvrtok 4.11.2010 v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. Členovia Komisie pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť boli informovaní o minuloročnej činnosti tejto komisie, ktorej akcie sú realizované podľa finančných možností. Predovšetkým boli podporené Prehliadka slovenských divadelných súborov Divadelný vavrín a Detská divadelná prehliadka 3XĎ. Významná akcia tejto komisie bol seminár pre hercov začiatočníkov Divadelný tábor, ktorý sa uskutočnil tohto roku v lete v Kovačici a taktiež aj minuloročný okrúhly stôl na tému Budúcnosť Prehliadky slovenských divadelných súborov. Konštatované bolo, že je potrebné ukončiť už započaté akcie a v niektorých pokračovať aj na budúci rok. Potom predseda Komisie Ján Makan prítomným predstavil aktivity, ktorými by sa mala táta komisia zaoberať. Každý člen Komisie má svoju oblasť práce, pre ktorú bude zodpovedný.

 

Potrebné je urobiť informátor o divadelnej činnosti Slovákov v Srbsku za posledných desať rokov najprv v elektronickej podobe a potom by sa nazbieraný materiál aj vytlačil. Taktiež sa bude musieť urobiť analýza festivalov divadelnej tvorby a vypracovať kritéria realizácie divadelných podujatí. Dôležitým momentom je aj medzinárodná spolupráca čiže komunikácia so Slovenskom a vyriešenie problematiky SVD. Primárna akcia tejto Komisie bude predovšetkým edukácia školských detí v oblasti verbálnej komunikácie a zoradenie dramatickej výchovy ako voliteľného predmetu do škôl, pričom je tu zaplánovaná spolupráca s Výborom pre vzdelávanie.V rámci tohto projektu je potrebné urobiť edukáciu aj učiteľov a mladých ľudí.  

Členovia komisie pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť
Ján Makan, predseda
Vladislava Feketeová
Danka Hriešiková
Elena Hložanová
Alexander Bako
Ľuboslav Majera
Ján Kmeťko