Prípravy na záverečné skúšky

V Ústave pre hodnotenie kvality vzdelávania a výchovy boli 05. mája 2015 prekladané testy z matematiky a prírodných vied a zostavený test zo slovenčiny za záverečnú skúšku pri ukončení základnej školy.

NRSNM na túto aktivitu vyčlenila 6.880,00 na cestovné trovy.