Prijatie u ministra osvety, vedy a technologického rozvoja

23. marca 2018 minister osvety, vedy a technologického rozvoja, Mladen Šarčević a štátna tajomníčka, Anamarija Viček, zástupkyňa ministra pre základné školy, Vesna Nedeljković a spolupracovníčky Đurđica Ergić a Snežana Vuković, prijali delegáciu Národnostných rád národnostných menšín.

prijatie-u-ministra-osvety marec 2018 002

Predstaviteľka všetkých menšín, Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie našej národnostnej rady, v úvode ozrejmila potreby vydávania nových učebníc v jazykoch národnostných spoločenstiev pre 1. a 5. ročník základných škôl, ako aj pre stredné školy. Keďže sa na stretnutí zúčastnili aj predstavitelia Ústavu pre vydávanie učebníc v čele s generálnym riaditeľom Dragoljubom Kojičićom, podrobne sa analyzovala možnosť podpisovania anexu memoranda o vydávaní učebníc pre menšiny, ktoré uskutočňujú vzdelávanie v materinskom jazyku.

prijatie-u-ministra-osvety marec 2018 003

Predstaviteľka Ústavu pre zveľadenie vzdelávania a  výchovy, Dragana Marinković, ozrejmila dynamiku písania programov z materinského jazyka a jazyka s prvkami národnej kultúry pre základné školy a gymnáziá v rámci reformy a úlohu národnostných rád v tomto procese.

prijatie-u-ministra-osvety marec 2018 004

Záverom bolo dohodnuté, že sa do konca apríla počká Katalóg schválených učebníc, potom si menšiny vyberú titulky, ktoré sa pre 1. a 5. ročník budu prekladať do jazykov menšín a najneskôr do 15. mája sa pripravia podklady na podpisovanie novej dohody medzi ministerstvom, národnostnými radami a Ústavom pre učebnice, čím sa zabezpečí vydávanie učebníc pre 1. a 5. ročník vo všetkých jazykoch.

prijatie-u-ministra-osvety marec 2018 005
 
Druhá časť zasadnutia bola venovaná predstaviteľom menšín, ktoré ponúkajú vyučovanie materinského jazyka s prvkami národnej kultúry ako voliteľný program. Ministerstvo aj s nimi podpíše memorandum o vydávaní učebníc. V pokračovaní sa podrobne analyzovala možnosť anketovania žiakov po školách a doterajšie skúsenosti v teréne. Ministerstvo pošle osobitné anketové lístky školám na voľby materinského jazyka s prvkami národnej kultúry, o čom sa budu informovať aj národnostné rady.

Na záver zasadnutia štátna tajomníčka, Anamarija Viček informovala prítomných, že je Svetlana Zolňanová zvolená do Národnej osvetovej rady na štvorročné obdobie.