Veľvyslanec EÚ Sam Fabrici sa stretol so zástupcami národnostných rád národnostných menšín

Belehrad 22. marca 2018 – na zastupiteľstve Delegácie Európskej únie sa uskutočnila úvodná schôdza veľvyslanca Európskej únie J. E. Sema Fabriciho so zástupcami všetkých 21 národných rád národnostných menšín Srbska. Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny na stretnutí zastupovala predsedníčka Anna Tomanová Makanová.

Toto úvodné stretnutie bolo zamerané na výmenu názorov na rešpektovanie a ochranu práv menšín.

Veľvyslanec Európskej únie Sam Fabrici zdôraznil, že dodržiavanie práv menšín je jednou zo základných zásad Európskej únie. Príležitosť stretnúť sa s predstaviteľmi národnostných menšín v Srbsku prispela k užitočnému preskúmaniu súčasnej situácie aj v súvislosti s prístupovými rokovaniami Srbska s Európskou úniou.

Toto bola zároveň aj príležitosťou na povzbudenie všetkých národnostných rád národnostných menšín, aby sa aktívne podieľali na implementácii akčného plánu pre realizáciu práv národnostných menšín, pretože ide o zásadný prvok pre zlepšenie postavenia národnostných menšín.

Zástupcovia národnostných menšín vyjadrili široké spektrum názorov a spoločnú pozíciu v mnohých otázkach. Veľvyslanec Fabrici vyzval zástupcov národnostných menšín, aby spoločne pracovali na implementácii akčného plánu a našli spoločné body.