Prezentované slovenské knihy zo zahraničia

V období od 9. do 12. novembra 2023 na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2023 aj v tomto roku mali Slováci z Maďarska, Rumunska a Srbska spoločný stánok v Hale D, stánok číslo 303. Zastúpené vydavateľstvá z Maďarska boli Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku a Spoločnosť SlovaKum a odprezentovali sa knižné vydania prílohy Ľudových novín pre deti – LuDo, z Rumunska odzneli prezentácie vydavateľskej produkcie Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku a vybraných noviniek z Knižnice dolnozemského Slováka.

V mene vydavateľov zo Srbska Vladimír Valentík odprezentoval vo štvortok vydania Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci. V piatok odzneli prezentácie noviniek z vydavateľskej produkcie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, MOMS Petrovec Matice slovenskej, NVU Hlas ľudu a Svetlana Zolňanová odprezentovala najnovšie vydania učebníc a didaktických pomôcok zo slovenského jazyka, ktoré vyšli v rokoch 2022 a 2023 v koordinácii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Počas štyroch dní stánok Vydavateľstiev zahraničných Slovákov navštívili početní hostia z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ministerstiev, univerzít v Bratislave, Komárne a Trnave, spisovatelia, literárni kritikovia a ďalší hostia, ktorí majú blízko k slovenskej zahraničnej literatúre.