Výsledky súťaže v kreslení komiksu

Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

na tému

SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY V KOMIKSOCH 

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM aj v tomto roku vypísal súťaž v kreslení komiksu na tému slovenské rozprávky v komiksoch.

Súťažiaci mali za úlohu vytvoriť krátky komiks pozostávajúci zo 4-5 obrázkov na tému jednej z ponúknutých slovenských rozprávok.

Komisia pracovala v zložení Ďula Šanta akademický maliar a ilustrátor, Ján Žolnaj slovenský spisovateľ pre deti a herec a Mária Poptešinová tajomníčka NRSNM a koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM.

 

V prvej kategórii (6-10 rokov) súťaže prišli úhrnne 51 prác žiakov základných škôl  z  piatich prostredí: Aradáča, Bieleho Blata, Selenče, Lalite a Lugu.

 

Komisia prvú cenu udelila žiakovi IV. b triedy ZŠ Jána Kollára zo Selenče Jakubovi Petrášovi za komiks na tému slovenskej rozprávky Mechúrik – Koščúrik s kamarátmi.

 

 Druhú cenu získala žiačka IV. 2 triedy ZŠ Jovana Popovića z Lugu Mišel Považanová za komiks na tému slovenskej rozprávky Medovníkový domček.

 

Tretia cena sa dostala do rúk Leovi Liptákovi žiakovi III. triedy ZŠ Nestora Žučného z Lalite za komiks na tému slovenskej rozprávky Medovníkový domček.

 

V druhej kategórii (11-15-rokov) súťaže prišlo úhrnne 81 prác žiakov základných škôl  zo šiestich  prostredí: Aradáča, Kysáča, Báčského Petrovca, Kulpína, Kovačice a Starej Pazovy.

 

Komisia prvou cenou odmenila Ivu Chrťanovú žiačku VII. 1 triedy ZŠ Ľudovíta Štúra z Kysáča za komiks na tému slovenskej rozprávky Soľ nad zlato.

 

Druhú cenu získala  Lana Ivaniševićová žiačka VII. a triedy ZŠ Jána Čajáka z Báčského Petrovca za komiks na tému slovenskej rozprávky Medovníkový domček.

 

Tretia cena poputuje do rúk Maše Lončarovej žiačky VII. a triedy ZŠ Jána Čajaka z Báčského Petrovca za komiks na tému slovenskej rozprávky Medovníkový domček.

 

Víťazi v rámci každej kategórie  získajú  vecné ceny a všetkých účastníkov odmeníme cenou útechy.

 

Všetkým odmeneným, ale aj všetkým ostatným účastníkom a ich pani učiteľkám/om a profesorkám/om členovia komisie úprimne blahoželajú.

 

Slávnostné udeľovanie cien sa bude konať vo štvrtok, 16.novembra 2023 o 14.00 hodine v pracovných miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Bulvár Mihajla Pupina 1/IV v Novom Sade.