Stretnutie expertov misie Európskej komisie s predstaviteľmi NRSNM

V Zhromaždení AP Vojvodiny sa 25. marca stretli experti misie Európskej komisie Republiky Srbska s predstaviteľmi Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Cieľom misie je zmapovať situáciu v Srbsku a napísať riport, ktorý sa bude používať v ďalších prístupových rozhovoroch Európskej únie so Srbskom. Experti misie boli Dita Kudelová a profesor Rainer Hofmann a v mene Kancelárie pre ľudské a menšinové práva bol prítomný Vlado Radulović. Národnostnú radu predstavovali predsedníčka Anna Tomanová Makanova a podpredsedovia Juraj Červenák a Ján Litavský.

eu nrsnm 002

Expertov zaujímalo postavenie slovenskej národnostnej menšiny v oblastiach vzdelávania, médií a úradného používania jazyka a písma, a hovorilo sa aj o náboženských otázkach, politizácii národnostnej rady ako aj o vzťahu národnostnej rady so Slovenskou Republikou. Predsedníčka Tomanová Makanová zdôraznila význam zákonov, ktoré sa vzťahujú na národnostné menšiny a národnostné rady a podčiarkla problémy v oblasti školstva a úradnom používaní jazyka a písma. Podotkla sa aj problematiky implementácii a zosúladenia určitých zákonov a pod-zákonných aktov, ako aj toho že chýba stratégia o národnostných menšinách na štátnej úrovni.

Podpredseda Červenák hovoril o problémoch v určitých obciach, keď ide o úradné používanie jazyka a písma a dobrom vzťahu so Slovenskou Republikou. Tiež vysvetlil, že sú mnohí členovia Národnostnej rady členovia z rôznych politických strán, ale že to nevplýva na prácu Národnostnej rady, ktorá sa v prvom rade zaoberá kultúrnou autonómiou slovenskej menšiny. Podpredseda Litavský hovoril o problémoch týkajúcich sa nových mediálnych zákonov a o tom, že sú menšinové lokálne elektronické médiá ohrozené privatizáciou.