Press konferencia v NRSNM

Dňa 30. marca 2021 v miestnostiach NRSNM v Novom Sade sa uskutočnila press konferencia pre slovenské média. Zúčastnili sa jej predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, podpredseda NRSNM Zlatko Šimák, členka VR NRSNM a koordinátorka vzdelávania Svetlana Zolňanová a predseda VPV NRSNM Janko Kolárik. Na tlačovke sa hovorilo o spolupráci NRSNM s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, o očakávanej návšteve vedenia ÚSŽZ už na začiatku apríla a podpisovaní zmluvy týkajúcej sa výstavby slovenského centra v Novom Sade. Prítomní sa zmienili i o osvedčeniach zahraničných Slovákov, o zápise prvákov do škôl so slovenskou vyučovacou rečou ako i o otvorení súbehu na prihlasovanie zahraničných študentov – uchádzačov o vládne štipendiá Slovenskej republiky. Bližšie o týchto štipendiách na: www.vladnestipendia.sk

DSC 0929-min