Riešenie problémov menšín prostredníctvom dialógu a v duchu tolerancie

Dňa 31. marca 2021 v Belehrade predsedníčka vlády Srbskej republiky Ana Brnabićová predsedala zasadnutiu Rady pre národnostné menšiny, na ktorom sa rokovalo o činnostiach v oblasti zlepšovania postavenia národnostných menšín v Srbsku a podaná bola správa o Akčnom plane o národnostných menšinách.

Brnabićová poukázala na to, že vytvorenie nového Ministerstva pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg, ktoré vedie Gordana Čomićová, predstavuje silný signál v otázke dôležitosti zlepšovania práv menšín. Posúdila, že práca Rady je veľmi dôležitá, pretože umožňuje riešenie problémov a najmä zlepšenie postavenia menšín prostredníctvom koordinácie a dialógu. Predsedníčka vlády zdôraznila, že napriek zložitému obdobiu, spôsobenému pandémiou COVID-19, prostriedky na financovanie národných rád menšín sa neznížili, čo je ďalším potvrdením toho, že postaveniu a právam menšín sa pripisuje veľký význam. Brnabićová tiež vyzvala predstaviteľov národnostných menšín, aby vo svojich komunitách pracovali na podpore očkovania s cieľom čo najskôr dosiahnuť kolektívnu imunitu.

167591270 10208321767799627 5434132891841687279 n

 

Ministerka Čomićová uviedla, že Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg je odhodlané riešiť všetky problémy menšín prostredníctvom dialógu a posilňovania vzájomnej dôvery v duchu tolerancie, čo prispeje k rozvoju celej spoločnosti.

Taktiež sa rozhodlo, že oblasť vzdelávania a kultúry má prednosť pri zlepšovaní postavenia národnostných menšín. Zdôraznilo sa, že rozpočtový fond pre národnostné menšiny na tento rok predstavuje 30 miliónov dinárov a prostriedky sa budú investovať do vzdelávania ako prioritnej oblasti v roku 2021, ako aj na financovanie programov a projektov dôležitých pre národnostné menšiny.

Keď ide o súpis obyvateľstva, prítomní sa dozvedeli, že sa vzhľadom na celkový vývin situácie v súvislosti s COVID-19, posúva na rok 2022.

Na zasadnutí sa zúčastnili aj minister školstva, vedy a technologického rozvoja Branko Ružić, ministerka spravodlivosti Maja Popovićová a predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

 

 

 167816651 10208321766719600 6584414797731590069 n