Významná návšteva Hajdušice a Jánošika

Dňa 13. apríla 2012 Hajdušicu a Jánošík navštívili predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Jeho excelencia Ján Varšo a riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská. Delegáciu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, v ktorej boli aj Martin Zloch, člen NRSNM, Juraj Červenák a Lydia Čemanová, podpredseda a koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, v Hajdušici a Jánošíku privítali predstavitelia miestnych kultúrnych a spoločenských inštitúcií a organizácií. Pri tejto príležitosti predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová a veľvyslanec Ján Varšo spoločne odhalili pamätnú tabuľu na Slovenskom dome kultúrno-umeleckého spolku Bratstvo v Hajdušici. Kúpu tejto budovy v roku 2009 financovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a jej rekonštrukciu finančne podporil Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Belehrade z prostriedkov SlovakAid.

Podpredseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, Juraj Červenák, odovzdal predsedovi obce Plandište Zoranovi Vorkapićovi a predsedovi Miestneho spoločenstva v Hajdušici  Michalovi Hrudkovi symboly slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku – erb, vlajku a stolovú zástavku, ktoré sa v zmysle zákona môžu používať v obciach, v ktorých žije naša menšina, počas štátnych sviatkov spolu so štátnymi symbolmi.
Delegácia potom navštívila Evanjelický zbor v Hajdušici a zostavovateľky publikácie Slováci v Srbsku z aspektu kultúry Milina Sklabinská a Katarína Mosnáková na farskom úrade Evanjelickej a. v. cirkvi Hajdušičanom predstavili toto knižné dielo.
Nasledovala návšteva Evanjelického zboru a Základnej školy T. G. Masaryka v Jánošíku, kde sa prítomným prihovoril veľvyslanec Ján Varšo, ktorý prvýkrát navštívil Jánošík. Na konci návštevy, v priestoroch Miestneho spoločenstva v Jánošíku, Juraj Červenák odovzdal symboly slovenskej národnostnej menšiny predsedovi MS Jánošík Milanovi Kotrucovi.

Prípravu a tlač symbolov slovenskej národnostnej menšiny finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.