Preberanie darčekov pre PU v Novom Sade

6. novembra 2017, v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade, predsedníčka NRSNM, Anna Tomanová Makanová odovzdala darčeky – didaktické materiály a hračky do slovenskej skupine v PU Radosno detinjstvo v Novom Sade.

preberanie-darcekov nov 2017 002

V mene predškolskej ustanovizne darčeky prebrala vychovávateľka Daniela Đukićová poďakovala sa vedúca slovenskej skupiny z Kysáča, Miliška Grňová.

preberanie-darcekov nov 2017 003

V mene NRSNM sa za dobrú spoluprácu so škôlkou v Novom sade poďakovali aj Zuzana Lenhartová, členka VR NRSNM, Jáb Brna, predseda VPV NRSNM a Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie a autorka projektu.

preberanie-darcekov nov 2017 004

Daniela Đukićová podpísala aj zmluvu o realizácii hodín slovenčiny pre deti predškolského veku v Novom Sade, ktoré navštevujú vyučovanie v srbskej reči. Tento projekt podporuje NRSNM a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.