Pracovné stretnutie slovenských členov rád pre medzietnické vzťahy

V piatok 11. mája 2018 o 13.00 hodine v zasadačke NRSNM, bul. Mihajla Pupina 1/IV v Novom Sade sa uskutočnilo tematické zasadnutie a panelová diskusia slovenských členov rád pre medzietnické vzťahy (RMV).

Na zasadnutí boli prítomní predsedíčka NRSNM Ana Tomanova Makanová, predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma (VUPJP) NRSNM Branislav Kulík, predsedníčka Komisie pre spoluprácu s RMV Erka Viliačiková, koordinátorka VUPJP Mária Poptešinová a slovenskí členovia rád pre medzietnické vzťahy z obcí: Plandište – Željko Cesnak, Zreňanin-Vierka Hrubíková, Báčska Topola-Daniel Sakal, Beočín-Mirko Gašpar, Odžaci-Vladimír Valent, Nový Sad-Jarmila Agarská a Šíd-Blaženka Dierčan.

Pracovné stretnutie bolo venované aktuálnym otázkam súvisiacim s prácou rád pre medzietnické vzťahy, problémom, s ktorými sa členovia RMV každodenne stretávajú a  návrhom na riešenie uvedených problémov prostredníctvom uplatnenia predpisov, ktoré upravujú túto oblasť.

pracovne-stretko maj 2018 001

Účastníci zasadnutia mali možnosť vzájomne sa zoznámiť, prezentovať aktivity RMV vo svojom prostredí, zoznámiť sa so spôsobom práce RMV, zdokonaliť svoje vedomosti o jej význame pre Slovákov žijúcich v Srbsku a informovať sa o záväzkoch a právach členov RMV. Zasadnutie bolo zamerané aj na zlepšenie spolupráce medzi členmi RMV – predstaviteľmi slovenskej národnostnej menšiny a Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny.

Osobitným cieľom tematického zasadnutia bola podpora a motivácia členov RMV na ďalšie aktivity a vzájomnú spoluprácu.

Zasadnutie sa ukončilo odovzdávaním plagátov o právach národnostných menšín členom RMV  aby ich ako predstavitelia slovenskej národnostnej menšiny odovzdali do obecných úradoch vo svojom prostredí.