Pracovné stretnutie na Čabe

V pondelok, 15. apríla 2013 sa na slovenskom gymnáziu, základnej škole, materskej škole a kolégiu v Békešskej Čabe v Maďarsku uskutočnilo pracovné stretnutie, na ktorom sa upresnili termíny a detaily projektov z oblasti vzdelávania vyplývajúcich z podpísanej medzištátnej Dohody o spoločných dolnozemských projektoch na rok 2013.