Pracovné stretnutie Aktívu riaditeľov škôl

 

Pracovné stretnutie Aktívu riaditeľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským sa uskutočnilo v piatok 4. marca 2011 o 12. hod. v Strednej Poľnohospodárskej škole v Báči. Účasť na ňom brali riaditelia Základných škôl z Aradáča, Kovačice, Padiny, Lalite, Silbaša, Selenče, Pivnice, Kysáča, Báčskeho Petrovca, Kulpína, Hložian, Starej Pazovy a Erdevíka, ako aj riaditeľky Základnej školy v Báči a Strednej Poľnohospodárskej školy v Báči. V mene Školskej správy v Novom Sade bol prítomný osvetový poradca Ondrej Molnár a obecná inšpektorka Obce Báč Nataša Budićová.

 ROKOVACÍ PROGRAM:

1. Príhovor riaditeľky školy
2. Kalendár vzdelávacích programov Ministerstva školstva SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2011
3. Prezentovanie časti stratégie vo vzdelávaní
4. Súťaže zo slovenského jazyka
5. Aktuálne otázky