Predseda Parlamentného zhromaždenie Rady Európy so zástupcami národnostných rád

 

NOVÝ SAD. Na pozvanie predsedníčky parlamentu Srbska Slavice Djukićovej  Dejanovićovej na oficiálnej návšteve Srbska pobudol v dňoch 07. – 08. marca predseda Parlamentného zhromaždenie Rady Európy Mevlüt Çavuşoğlu. Na osobné želanie pána  Çavuşoğlua počas jeho návštevy zhromaždenia a vlády AP Vojvodiny sa uskutočnilo aj pracovné stretnutie zo zástupcami národnostných rád národnostných menšín so sídlom vo Vojvodine. Na zasadnutí sa zúčastnili predstavitelia pätnástich národnostných rád a Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny zastupoval tajomník Ladislav Čáni. Toto pracovné stretnutie predseda  Çavuşoğlua využil na získanie aktuálnych informácií o postavení národnostných menšín a pôsobení národnostných rád. V diskusii zároveň poznamenal, že jednou zo základných podmienok na vstup Srbska do Európskej únie je aj dôsledné plnenie všetkých záväzkov z oblasti ochrany ľudských a menšinových práv, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohôd. Rada Európy preto bude túto problematiku naďalej dôsledne monitorovať a bude nápomocná všade tam, kde bude potrebné prípadné problémy riešiť.