Pozvánka na prvé zasadnutie Komisie pre stredné školy

Pozvánka na prvé zasadnutie Komisie pre stredné školy, ktoré sa uskutoční dňa 22. 11. 2010 v gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci so začiatkom  o 11,00 h.

ROKOVACÍ PROGRAM:
1. Konštituovanie komisie
2. Návrh plánu práce komisie
3. Finančný plán komisie
4. Dohovor o spôsobe práce komisie
5. Rozoberanie návrhu siete SŠ s vyučovacím jazykom slovenským
6. Rôzne.

 V prípade znemožnenosti príchodu na zasadnutie oznámte to na tel. č. 063 551 780 alebo na mailovú adresu: boldocka@stcable.rs

Predsedníčka VV NRSNM S. Zolňanová,

Predsedníčka Komisie pre SŠ  V. Boldocká.