Zasadal Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

V utorok 23. januára v priestoroch NRSNM v Novom Sade sa uskutočnilo 10. zasadnutie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma (VÚPJP).

Na tomto zasadnutí členovia Výboru jednoznačne schválili návrh Výročnej správy VÚPJP NRSNM za rok 2017 a rokovali o návrhu orientačného plánu a programu aktivít a finančného plánu komisií Výboru pre úradné používanie jazyka a písma na rok 2018 v súlade s vlaňajším rozpočtom. Členovia súhlasili, aby sa realizácia aktivít Výboru konala v rámci stanovených komisií.

Konštatovali, že finančná podpora pre vytvorenie optimálnych podmienok pre ochotnícku činnosť bude v rámci pokračovania spolufinancovania nedokončených súrnych investícií v lokálnych prostrediach, pokiaľ sa finančná podpora pre ďalšie investície v lokálnych prostrediach bude realizovať na základe súbehu, ktorý vypíše Výbor pre úradné používanie jazyka a písma a bude trvať počas celého roka pokým sa nevyčerpajú prostriedky.

V roku 2018 sa bude pokračovať s druhou – záverečnou fázou projektu vypracovania Slovníka právnickej terminológie slovensko-srbského a srbsko-slovenského.

 V rámci komisie pre štandardy slovenčiny v roku 2018 je navrhnutá výroba a distribúcia pamätných tabúľ, na ktorých bude stáť oznámenie o finančnej podpore pre rekonštrukciu budov – slovenských stánkov kultúry s cieľom zdôraznenia významu, ktoré slovenská komunita a NRSNM v Srbsku má. Táto aktivita je prínosom pre samotné slovenské povedomie, slovenskú národnosť a kultúru slovenského národa.
 
Na rok 2018 sú naplánované  návštevy obcí, v ktorých je slovenský jazyk v úradnom používaní a dokončenie odovzdávania plagátov a brožúrok o právach národnostných menšín, účasť na zasadnutiach rád pre medzietnické vzťahy v lokálnych prostrediach, organizácia stretnutia slovenských predstaviteľov rád pre medzietnické vzťahy a stretnutie s matrikármi v prostrediach, v ktorých žijú Slováci s cieľom poskytnutia pomoci pri riešení problémov pri vydávaní dvojjazyčných tlačív, s ktorými sa matrikári už dlhý rad rokov stretávajú. Naplánované je aj pokračovanie projektu digitalizácie cirkevných matrík na území druhej polovice Banátu a celom Sriem.

Cestovné náklady + diéty pre členov Výboru pre úradné používanie jazyka a písma: 17.723,00 RSD