Spolok petrovských žien navštívil NRSNM

Spolok petrovských žien z Báčskeho Petrovca navštívil dňa 10. mája 2012 Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny. Členky spolku privítali tajomník NRSNM Ladislav Čani, predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM Pavel Marčok a koordinátorka tohto výboru Lýdia Čemanová. Ladislav Čani prítomným členkám Spolku petrovských žien vysvetlil čo je to Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, v ktorých oblastiach a na aký spôsob zastupuje slovenskú národnostnú menšinu.
 Pri tejto príležitosti Pavel Marčok odovzdal predsedníčke spolku Katarine Arňašovej symboly slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku – erb, vlajku a stolovú zástavku a príručku Transkripcia priezvisk Slovákov vo Vojvodine zo slovenčiny do srbčiny.