Podpora vyučovaniu slovenčiny v Boľovciach

12. októbra 2018 ZŠ Branka Radičevića v Boľovciach navštívili Orkestrík zo Selenče  a koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová.

podpora-vyucovaniu okt 2018 002

Žiakom tejto školy, ktorí navštevujú hodiny slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry, boli rozdelené učebnice a nástenky do kabinetu slovenčiny, ktoré prebrala učiteľka Jana Tomanová.

podpora-vyucovaniu okt 2018 003

Za prítomnosti rodičov, predstaviteľov spoločenského života v Boľovciach a Matice Orchestrík zo Selečne predviedol početné slovenské ľudové piesne pod vedením Dr. Juraja Súdiho a sprevádzal aj Boľovčanku Martinu Agarskú.

podpora-vyucovaniu okt 2018 004

Projekt posilnenia národného povedomia v Boľovciach podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.