Podpísaná Dolnozemská dohoda

5. októbra 2018 v Báčskom Petrovci príslušné organizácie slovenských spolkov a organizácií podpísali dohodu o realizácii 19. spoločných projektov medzi Slovákmi žijúcimi v Srbsku (Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Matica slovenská v Srbsku, Asociácia slovenských pedagógov a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov), Maďarsku (Celoštátna slovenská samospráva a Čabianska organizácia Slovákov) a v Rumunsku (Spoločnosť pre edukáciu a poradenstvo Ivana Krasku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku).

dolnozemska-dohoda okt 2018 002

NRSNM predstavovala Anna Tomanová Makanová predsedníčka NRSNM, Katarína Melegová Melichová, predsedníčka VR NRSNM a Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie.

dolnozemska-dohoda okt 2018 003

dolnozemska-dohoda okt 2018 004

dolnozemska-dohoda okt 2018 005