Споразум о међудржавној срадњи

Организације Словаку у Србији, Мађарској и Румунији су у Бачком Петровцу 5. октобра 2018. године подписали споразум о сарадњи на 19 заједничких пројеката из области образовања и културе за 2019. годину.

dolnozemska-dohoda okt 2018 002

За НССНм је споразум подписала председница Ана Томанова Маканова.

dolnozemska-dohoda okt 2018 003

dolnozemska-dohoda okt 2018 004

dolnozemska-dohoda okt 2018 005