Plán a program práce Komisie pre divadelnú činnosť

Plán a program práce Komisie pre divadelnú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na rok 2010
Komisia pre divadelnú činnosť si na tento rok naplánovala dve divadelné
prehliadky:
1. 41. Prehliadka slovenských vojvodinských divadiel – (marec – apríl)
2. XVII Prehliadka detských divadelných súborov 3xĎ – Stará Pazova 
Divadelné prehliadky lokálneho rázu:

DIDA – Pivnica                                              
Festival Zuzany Kardelisovej – Kysáč                        
Memoriál Tomáša Hriešika – Máška – Kovačica    
Memoriál Juraja Ondíka – Stará Pazova    
Naplánované semináre:
 Divadelný tábor,  seminár by mal byť prispôsobený dospelým  
Ostatné programy a projekty:
• Zabezpečiť prepravu pre našich divadelníkov na Seminár pre réžiu v Čadci (august)
• Okrúhly stôl na tému stratégia slovenského divadla vo Vojvodine – (september)
• Založenie redakcie, zbieranie materiálu, konzultácie a prípravy na vydanie knihy História  divadelnej prehliadky Slovákov vo Vojvodine
• Finančná úhrada režisérom, ktorí poskytnú pomoc menším prostrediam vo vytváraní divadelných predstavení
• Dramatizácia prozaického textu

 V pláne Komisie pre divadelnú činnosť je aj formovať Kolégium divadla  (poradový orgán) zostavený podľa možností z divadelných odborníkov a skúsených afirmovaných ochotníkov zo Sriemu, Banátu a Báčky a samozrejme niekto z Komisie pre divadelnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM. Tento orgán okrem iného by mal možnosť spolu s Umeleckou radou SVD vytvoriť koncepciu a stratégiu týkajúcu sa všetkých zložiek činnosti SVD a doriešiť problémy slovenských ochotníckych divadiel.
Vedúci Komisie pre divadelnú činnosť VPK NRSNM
              Alexander Bako