45. ročník stretnutia v pivnickom poli

Miroslav Šuster

 V prvomájový víkend prebiehal 45. ročník festivalu slovenských tradičných piesní Stretnutie v pivnickom poli, ktorý sa tradične uskutočňoval v januári, ale pre tohtoročnú neblahú finančnú situáciu, organizátor musel odročiť termín. Zúčastnili sa ho 16. interpréti slovenských ľudových piesní, ktorí krojmi a spevom predstavovali svoje prostredie.
 Odborná porota hodnotiaca spev, teda prednes a autentickosť piesní v zložení Juraj Ferík (predseda), Jarmila Jurovicová Stupavská a Mária Zdravkovićová (členky) udelila nasledujúce ceny:
1. cena odbornej poroty pre interpretáciu piesní: Lýdia Špringeľová (SUS Krajan – Vojvodina)
2. cena odbornej poroty pre interpretáciu piesní: Jaroslava Vršková (SKUS h. J. Čmelíka, Stará Pazova)
3. cena odbornej poroty pre interpretáciu piesní: Marína Zdychanová (DK 3. októbra, Kovačica) a Olivera Gabríniová (SKUS P. J. Šafárika, Nový Sad).

Ceny pre autentickosť piesní získali:
Jaroslav Kriška (KOS Jednota, Hložany)
Ján Danko (SKUS P. J. Šafárika, Nový Sad)
 Ľudový odev hodnotila porota v zložení Marta Týrová (predsedníčka), Vlasta Vinkovičová a Katarína Týrová (členky) a ceny získala Jaroslava Vršková (SKUS h. J. Čmelíka, Stará Pazova) a Vlasta Filková z KIS Kysáč.
 Diváci na druhom súťažnom koncerte tvorili porotu obecenstva, ktorej hlasy sčítali Ľudmila Šusterová (predsedníčka), Anna Činčuráková a Svetlana Krošláková (členky) a ceny si vyspievali Miroslav Šuster (SKUS Pivnica, Pivnica) a Jaroslava Vršková (SKUS h. J. Čmelíka, Stará Pazova).

Lýdia Špringeľová Jaroslava Vršková Marína Zdychanová Jaroslav Kriška Jan Danko