Plán práce a finančný plán Literárno-vydavateľskej komisie

Plán práce a finančný plán Literárno-vydavateľskej komisie Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2010

  V roku 2010 Literárno-vydavateľská komisia plánuje vykonať nasledovné aktivity:

  1. Vypísanie súbehu pre pôvodnú literárnu tvorbu vojvodinských Slovákov (poéziu a prózu) v spolupráci s redakciami časopisov Nový život a Zornička.
Odmeny sú vypísané tak pre poéziu ako aj pre prózu:
                       1. cena 15.000,00 din netto
                       2. cena 10.000,00 din netto
                       3. cena 5.000,00 din netto
 2. Nákup nových kníh slovenských vojvodinských autorov pre knižnice v slovenských osadách v Srbsku.
 3.Účasť VPK v realizovaní  literárneho snemovania, ktoré každoročne organizuje časopis Nový život.
  4. Zima s knihou v spoluorganizácii s SVC.

Vedúci komisie
Vladimír Valentík