Cena Samuela Tešedíka

 
V piatok, 14. 09. 2012 v Nadlaku (Rumunsko) zasadala komisia, ktorá udelila po prvý krát cenu Samuela Tešedíka pre pedagogických pracovníkov mimo územia Slovenska, ktorí svojou činnosťou prispeli k zveľadeniu slovenského školstva v zahraničí. Oceneným pedagógom budú odovzdané medaily Samuela Tešedíka, ako i diplom 5. októbra v Selenči na Stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov.