Otvárací program SNS 2014

Vo večerných hodinách 1. augusta 2014 v sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci, ako i v priamom televíznom prenose RT Vojvodina za prítomnosti vysokých hostí oficiálne boli otvorené 53. Slovenské národné slávnosti.

Úvodné slová patrili organizátorom slávností – predsedníčke NRSNM a podpredsedníčke Zhromaždenia APV Anne Tomanovej Makanovej, Vladimírovi Feketemu, podpredsedovi Matice slovenskej v Srbsku a Pavlovi Marčokovi, predsedovi Obce Báčsky Petrovec.

sns 002

Predsedníčka NR v pokračovaní oficiálnej časti otvorenia SNS uvádzala ďalších vysokých hostí: štátneho tajomníka Ministerstva štátnej správy a lokálnej samosprávy Republiky Srbsko Ivana Bošnjaka, štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vlády Slovenskej republiky Branislava Ondruša, podpredsedu Zhromaždenia APV Milivoja Vrebalovova a pokrajinského tajomníka pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť Miroslava Vasina.

sns 003

Nasledoval príležitostný Otvárací program pod názvom Slovo ako hviezda stálica scenáristky Annymárie Boldockej Grbićovej. Tentokrát bol inšpirovaný množstvom početných jubileí, ktoré si naše národnostné spoločenstvo pripomína v roku 2014. Predovšetkým je to 150. výročie slovenského tlačeného slova, 150 rokov výtvarného umenia  vojvodinských Slovákov, 100 rokov divadla v Kovačici, 95. výročie tlačiarne a Gymnázia Jána Kollára, Slovenských národných slávností, 70. výročie Hlasu ľudu a i.

sns 004

Multimediálnou etudou, v ktorej sa striedali slovno-poetické hudobné pasáže popretkávané video a hranou zložkou – scénickým pohybom, poukázalo sa na význam slova, kníh, tlačiarne či novín v našom prostredí – národnom živote už či „tlačiarky na žito“ alebo „didaktickej tlačiarne“. Globálnou metaforou sa odpovedalo na otázku ako obstáť v neistej súčasnosti a ako si tieto naše tlačiarne zachovať a zveľaďovať.

sns 005

Leith motív kompozície tvorili fragmenty esejistických textov Dr. Márie Myjavcovej a spisovateľky Viery Švenkovej, ktoré boli rozvité spomienkami tkáčky, tlačiara žita, tlačiarenských robotníkov, jazykovedkyne a básnikov. Všetky tvrdenia boli dokumentované zábermi z archívu Televízie Vojvodiny alebo fotografickým materiálom. Odzneli i básne básnikov – jubilantov. Pravou rukou autorky vynikajúceho scenára bol režisér Ján Čáni a výtvarnú zložku programu trefne prispôsobil náš multimediálny umelec Michal Ďurovka.

sns 006

Herci, ktorí zároveň mali i úlohu moderátorov či tzv. „sadzačov”slov, boli: Michaela Kočišová, Danka Hriešiková, Anna Margareta Valentová, Miroslav Babiak, Ján Žolnaj a Andrea Lačoková. Hudobné čísla predniesli dve triá: Jarmila Kolárová, Ľudmila Ragová a Anna Berediová a ďalšie v zložení Rastislav Struhár, Jaroslav Kriška a Adam Vladislav Stupavský. Taktiež prispeli ďalšie vynikajúce interpretky – sólistky Sabína Trbarová, Daniela Greksová a Katarína Kalmárová.

sns 007

Otvárací program okrem NRSNM podporil i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Bratislavy.

sns 008