Cenu Anny Nemogovej Kolárovej si získala novinárka Rádia Nový Sad

V nedeľu 03. augusta, posledného dňa Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci, usporiadané je tradičné Stretnutie slovenských novinárov. Stretnutie zorganizovali Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských novinárov.

Okrem slávnostného privítania, debaty novinárov na tému cenzúre a autocenzúre, a podpisovania zmlúv o finančnej podpore lokálnych médií, ktoré podpísali predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová a riaditelia lokálnych médií, na stretnutí boli udelené ceny najúspešnejším slovenským a inorečovým novinárom.

Ceny Novinárskej súťaže Asociácie slovenských novinárov dostali Vladimíra Dorčová-Valtnerová (Cena Vladimíra Dorču v kategórii profesionálni slovenskí novinári do 35 rokov) a Annamária Boldocká-Grbićová (Cena Jána Makana st. v kategórii profesionálni slovenskí novinári ponad 35 rokov). Cena Ondreja Krásnika v kategórii neprofesionálni slovenskí novinári vo veku 16 až 35 rokov nebola udelená. Špeciálne uznania dostala Svetlana Surová a Ivan Klinko.

SSN-2014-002

Laureátkou Ceny Anny Nemogovej Kolárovej, ktorú udeľuje Výbor pre informovanie za najlepší mediálny produkt, ktorý sa zaoberá hociktorým aspektom života slovenskej národnosti alebo jednotlivcom, ktorý je príslušníkom slovenskej národnosti v Srbsku, a bol zverejnený v hociktorom jazyku okrem slovenského dostala Irina Samopjan z Rádia Nový Sad za reportáž Bunari u Padini.

Predseda komisie Rastislav Durman zdôvodnil to nie je iba príspevok o studniach v Padine, ale o ľudoch ktorí tam žijú a rokmi bez vodovodu trvali iba na vode zo studní. v prospech rozhodnutia poroty ide aj komplexný prístup k téme (historický, kulturologický, anekdotický), ako aj atmosféra bohatá na autentické zvukové efekty.

Fotografie: Jasmina Pániková, Svetluša Hlaváčová

Odmenenú rozhlasovú reportáž si môžete vypočuť tu: