Okrúhly stôl o menšinových jazykoch

Na ZŠ Skadarlija v Belehrade sa 15.03. konal okrúhly stôl na tému Grécky jazyk vo vzdelávacom systéme v Srbsku s dôrazom na analýzu jeho postavenia na základných školách. Na úvod sa k tejto téme vyjadril predseda Národnostnej rady gréckej národnostnej menšiny Petar Rodifcis-Nađ a Violeta Vlajković Bojić z Ústavu pre rozvoj vzdelávania a výchovy.  O postavení slovenčiny vo vzdelávacom systéme v Srbsku hovorila koordinátorka pre vzdelávanie a členka Národnej osvetovej rady Svetlana Zolňanová, ktorá prezentovala činnosť škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku aj pre vysielanie Građanin v televízii RTV Belehrad 2.