Prezentácia proketu diaľkového vyučovania v médiách

V rámci Veľtrhu vzdelávania predstavila 9. marca 2022 RTV Vojvodina v priestoroch Novosadského veľtrhu Projekt on-line výučby. Hovorcami tohto priameho zapojenia sa do vysielania RTV z veľtrhu boli Anamarija Viček, štátna tajomníčka Ministerstva osvety, vedy a technického rozvoja, Mirko Kanjuh, šéfredaktor RTV 2 a Svetlana Zolňanová v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Počas rozhovoru sa predstavil prehľad dôležitosti takéhoto projektu v súčasnosti, výzvy, s ktorými sa stretli počas realizácie, a naznačil sa potenciál projektu do budúcnosti.