TLAČOVKA V NÁRODNOSTNEJ RADE SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY

V stredu 16. marca 2022 o 16.30 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bola tlačovka.  Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, cez médiá verejnosti ozrejmila a chronologicky ešte raz rezimovala, čo sa všetko podnikalo ohľadom dotácie zo Slovenskej republiky na zabezpečenie strediska pre Slovákov, čiže budovu, v ktorej by boli zastrešené tri inštitúcie so sídlom v Novom Sade: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a NVU Hlas ľudu.

Vyhlášku si môžete pozrieť v pokračovaní