Hlavná téma 5. schôdze Výboru pre informovanie – revízia rozpočtu

V pondelok 5. septembra 2011 sa na 5. schôdzi stretli členovia Výboru pre informovanie, aby prerokovali revíziu rozpočtu VPI na rok 2011.

Z tohto dôvodu na schôdzi bola prítomná aj predsedníčka Výkonnej rady NRSNM Jarmila Ćendićová, ktorá ozrejmila, že revízia by mala podať reálny prierez finančnej situácie všetkých výborov a ústredia NRSNM a poukázať na to, čo sa z plánu realizovalo a čo sa do konca roka reálne môže zrealizovať. Členovia VPI v čele s predsedom Samuelom Žiakom zohľadnili svoje ambície a možnosti pri plnení plánu a programu VPI na rok 2011 a jednohlasne schválili revíziu rozpočtu, keď naplánovanú výšku rozpočtových finančných prostriedkov výboru znížili o 28,6 %.

Na schôdzi zároveň schválili návrh Komisie pre zveľadenie profesionálnych štandardov v oblasti médií na pristúpenie slovenských novinárov ku kódexu novinárov Srbska, ktorá v spolupráci s Asociáciou slovenských novinárov zváži a prerokuje túto možnosť so srbskými novinárskymi združeniami.

Konkretizáciou úloh pri grantových projektoch výboru (digitalizácia archívov lokálnych rozhlasových staníc, recipročná pracovná návšteva slovenských redaktorov zo Slovenska, Maďarska a Rumunska, 10. Žur-škola) sa približuje aj ich realizácia, potvrdili na záver schôdze prítomní členovia VPI.