Realizacija stručnog skupa

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine je zajdno sa Asociacijom slovačkih pedagoga održao 3. oktobra 2014. godine Stručni skup pod nazivom “ Inkluzivna nastava sa nastavnim jezikom slovačkim“ u OŠ „Jan Amos Komenski“ u Kulpinu u saradnji sa profesorkom Marijom Kozlikovom iz Bratislave.

ucitelia 002

Skup je akreditovao Pedagoški zavod Vojvodine a finansijski ga je podržao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.

ucitelia 003

ucitelia 004

ucitelia 005