Ocenení žiaci na súťaži fotografie a filmovej tvorby

Univerzita Mateja Bela, Centrum celoživotného vzdelávania UMB Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí v ránci aktivít určených Kalendárom aktivít MŠVVaŠ SR na rok 2014 vypísala súťaž Fotografie a krátkej filmovej tvorby pre žiakov s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí na dané témy:

Na tému CESTOU konkurovalo  89 fotografií a ocenenie získali:

 1. MIESTO – Sára Srnková – PADINA
 2. MIESTO – Xénia Sýkorová – B. PETROVEC
 3. MIESTO – Viktor Valenta – PADINA

Na tému ČLOVEK V OKAMIHU konkurovala  71 fotografia a ocenenie získali:

 1. MIESTO – Hana Širková – PADINA
 2. MIESTO – Dávid Kalko – PIVNICE
 3. MIESTO – Helena Mužinićová -PADINA

foto002

Na tému MAKRO – konkurovali 153 fotografie a ocenenie získali:

 1. MIESTO – Dijana Bobošová – PADINA
 2. MIESTO – Joel Dudáš – B. PETROVEC
 3. MIESTO – Kristína Ďugová –  PIVNICE

Na tému KRÁTKY FILM – konkurovalo 13 filmov a ocenenie získali:

 1. MIESTO – Debora Hana Eliášová – B. PETROVEC
 2. MIESTO – Ivan Kováč – B: PETROVEC
 3. MIESTO – Tabita Pavelová – B. PETROVEC

Súčasťou tohto pobytu boli aj odborné workshopy s členmi poroty a výlet do okolia Banskej Bystrice – Špania Dolina, s cieľom dalšieho odborného vzdelávania priamo v teréne.So žiakmi pracovali Elena Tomášová, Daniela Triašková a Verica Tanackovićová. Žiacii pobudli v Bystrici od 24. – 27. 6. 2014 za finančnej podpory USŽZ a NRSNM.

foto003